Viet Water

⏱Giờ làm việc: 08:00 am – 17:30 pm

☎ 028 37.817.718 📱0933.471.816

✉ info@nuockhoangviet.vn 

Chân kệ

Chân kệ inox loại 1

Giá bán: 135.000/ cái

Chân kệ inox loại 2

Giá bán: 110.000/cái

Select more than one item for comparison.